Top 10 kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải

Top 10 kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải 29-03-2021 10 36 0 0 Báo lỗi Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp có rất nhiều lợi thế, quan trọng và kết quả. Sau khi hòa giải, những bên vẫn giữ được mối quan hệ hòa khí và thấu hiểu nhau […]

Read More

Top 10 Kỹ năng giúp trẻ thoát hiểm khi gặp hoả hoạn

Top 10 Kỹ năng giúp trẻ thoát hiểm khi gặp hoả hoạn 29-03-2021 10 79 0 0 Báo lỗi Một vài năm quay về đây, tình trạng những “bà hỏa” nổi giận gây thiệt hại nặng nề về người và của không thể xa lạ với chúng ta. Từ vụ cháy chung cư Carina Plaza […]

Read More